Input:

123/1967 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat Garance

č. 123/1967 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti
ze dne 4. prosince 1967
o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.:
§ 1
Za nakažlivé choroby domácích zvířat nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat se ve smyslu § 191 trestního zákona považují
 
1.
Aujeszkyho choroba
2.
Africký mor prasat
3.
Brucelóza
4.
Červenka prasat
5.
Furunkulóza lososovitých ryb
6.
Hřebčí nákaza koní
7.
Cholera drůběže
8.
Chřipka prasat
9.
Infekční gastroenteritis prasat
10.
Infekční leukóza skotu
11.
Krevní parazitózy skotu
12.
Leptospiróza
13.
Mor drůbeže
14.
Mor koní
15.
Mor skotu
16.
Mor prasat
17.
Mor a hniloba včelího plodu
18.
Motoličnatost skotu a ovcí
19.
Myxomatóza
20.
Nakažlivá chudokrevnost koní