Input:

123/1965 Sb., Zákon o Československé tiskové kanceláři, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 123/1965 Sb., Zákon o Československé tiskové kanceláři, platné do 31.12.1992
[zrušeno č. 597/1992 Sb.]
ZÁKON
ze dne 12. listopadu 1965
o Československé tiskové kanceláři
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Československá tisková kancelář je zpravodajským orgánem Československé socialistické republiky. Zajišťuje všestranné informace o událostech doma i v zahraničí.
§ 2
Československá tisková kancelář
a) obstarává a zpracovává politické, hospodářské, kulturní, sportovní a jiné zpravodajství slovem i obrazem z Československé socialistické republiky i ze zahraničí,
b) dodává na základě smluv zpravodajský materiál Československému tisku, Československému rozhlasu, Československé televizi, státním i jiným orgánům, jakož i zpravodajským agenturám, tisku, rozhlasu, televizi a jiným organizacím v zahraničí,
c) vydává oficiální texty a prohlášení vlády a ústředních úřadů a tlumočí na základě zmocnění svých jménem oficiální stanoviska k vnitřním a zahraničním událostem a problémům,
d) vydává a rozšiřuje v češtině, slovenštině a v jiných jazycích zpravodajské a informační materiály slovem a obrazem, zpravodajské publikace a časopisy v Československé socialistické republice i v zahraničí,
e) plní další úkoly v souvislosti s propagací mezinárodní spolupráce v oblasti ekonomiky, vědy, techniky, kultury a cestovního ruchu, a v dohodě s ministerstvem zahraničního obchodu i v oblasti obchodu.
§ 3
(1) K zajištění své činnosti Československá tisková kancelář zejména
a) spolupracuje se státními orgány, hospodářskými, společenskými, kulturními a vědeckými organizacemi a jinými institucemi, které poskytují Československé tiskové kanceláři včasné a úplné informace pro zpravodajské účely,
b) zřizuje síť odboček, zpravodajů a informátorů na území Československé socialistické republiky a v zahraničí,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací