Input:

123/1946 Sb., Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti Garance

č. 123/1946 Sb., Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti
ZÁKON
ze dne 16. května 1946,
kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
V § 3 dekretu č. 138/1945 Sb. se připojují na konci tyto věty:
„U činů, o nichž okresní národní výbor nabude vědomosti ze spisů, jež jsou v den 26. května 1946 u soudu (mimořádného lidového soudu),