Input:

123/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně Garance

č. 123/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 18. října 1945
o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
Německé vysoké školy technické v Praze a V Brně se zrušují.
§ 2.