122/2019 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 122/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 9. května 2019
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb., a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, která byla uzavřena dne 30. 11. 2018 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů - Asociací textilního -
 
 Nahoru