122/2017 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 122/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 6. dubna 2017
o vydání cenového rozhodnutí
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 3, § 6 a 12 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2017 ze
 
 Nahoru