Input:

122/1965 Sb., Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška č. 54/1964 Sb., o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků Garance

č. 122/1965 Sb., Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška č. 54/1964 Sb., o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků
VYHLÁŠKA
ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra československé socialistické republiky
ze dne 9. listopadu 1965,
kterou se ruší vyhláška č. 54/1964 Sb., o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků
Ministr hutního průmyslu a rudných dolů a hlavní arbitr československé socialistické republiky