Input:

122/1947 Sb., Vládní nařízení o uvolnění pálené krytiny (tašek), platné do 29.12.1948 Archiv

č. 122/1947 Sb., Vládní nařízení o uvolnění pálené krytiny (tašek), platné do 29.12.1948
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. července 1947
o uvolnění pálené krytiny (tašek).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 7. května 1946, č. 107 Sb., o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot:
§ 1.
(1)  Zrušuje se vázanost (§ 2 zákona č. 107/1946 Sb.) tašek.
(2)  Vázanými stavebními hmotami zůstávají až na další železo, dřevo, kromě jehličnatého tesaného dřeva a měkkého jehličnatého