Input:

122/1946 Sb., Zákon o studiu statisticko-pojistném, platné do 2.6.1950 Archiv

č. 122/1946 Sb., Zákon o studiu statisticko-pojistném, platné do 2.6.1950
ZÁKON
ze dne 16. května 1946
o studiu statisticko-pojistném.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Počátkem studijního roku 1946/47 se přeměňuje:
1.  dvouletý učební běh pro pojišťovací techniku na vysoké škole speciálních nauk českého vysokého učení technického v Praze na oddělení statisticko-pojistného inženýrství,
2.  cyklus střídajících se přednášek o pojistné matematice a statistice na přírodovědecké fakultě university Karlovy v Praze na studium