Input:

121/1961 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se doplňuje vyhláška č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení Garance

č. 121/1961 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se doplňuje vyhláška č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení
[zrušeno nepřímo č. 18/1979 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv a energetiky
ze dne 2. října 1961,
jíž se doplňuje vyhláška č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé
povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení
Ministerstvo paliv a energetiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a Ústřední radou odborů podle § 10 vládního nařízení č. 53/9152 Sb., o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení:
Čl. I
Vyhláška č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé povinnosti výrobců a