Input:

121/1960 Sb., Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby absolventů vysokých škol, zařazených do vojenské přípravy na těchto školách, platné do 28.1.1990 Archiv

č. 121/1960 Sb., Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby absolventů vysokých škol, zařazených do vojenské přípravy na těchto školách, platné do 28.1.1990
[zrušeno č. 17/1990 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. srpna 1960
o stanovení doby trvání základní služby absolventů vysokých škol, zařazených do vojenské přípravy na těchto školách
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 27 odst. 3 branného zákona č. 92/1949 Sb. ve znění zákona č. 19/1958