120/2017 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

120/2017 Sb.  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 120/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 4. dubna 2017
o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2017 do 30. dubna 2018 částka 27 589 Kč.
 
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
 
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru