Input:

120/1967 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě Garance

č. 120/1967 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 4. prosince 1967
o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě
Ministerstvo dopravy a hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční nákladní dopravě, podle § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě a podle § 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.
Článek I
Účinnost vyhlášky č. 11/1966 Sb., o hospodářských smlouvách v silniční nákladní dopravě, se změnami podle článku II a účinnost vyhlášky č. 24/1966 Sb., o hospodářských smlouvách ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě, se prodlužuje do 31. prosince 1969.
Článek II

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací