Input:

120/1961 Sb., Vládní nařízení o změně vládního nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady) Archiv

č. 120/1961 Sb., Vládní nařízení o změně vládního nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. října 1961
o změně vládního nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
Důležitým předpokladem všestranného posílení úlohy kontroly je soustavné zdokonalování národohospodářské evidence. Zvyšování efektivnosti v našem hospodářství vyžaduje dále prohlubovat péči o správnost a pohotovost účetní evidence tak, aby mohla co nejlépe sloužit k nejhospodárnějšímu využívání existujících zdrojů, k jejich rozmnožování a k tvorbě dalších zdrojů, ke kalkulaci nákladů na 1 Kčs výroby a k prohlubování chozrasčotu. Přesná a správná účetní evidence musí účinněji než dosud sloužit ochraně socialistického vlastnictví a kontrole. Je nutno dosáhnout toho, aby se účetní evidence stala vlastní záležitostí každého pracujícího, aby mu poskytovala přehled o tom, z čeho se vytvářejí jeho příjmy a jak organizace plní své úkoly vůči společnosti. Tím se budou vytvářet předpoklady i k tomu, aby pracující mohli ještě lépe využívat údajů účetní evidence k své tvůrčí účasti na řízení národního hospodářství.
V zájmu dalšího posílení funkce účetní evidence je třeba zvýšit požadavky na kontrolu účetních dokladů. Proto vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 22 zákona č. 99/1961 Sb., o státní kontrole, statistice a ostatních sborech národohospodářské evidence:
Čl. I
Ustanovení § 11 odst. 2 vládního nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se