Input:

120/1960 Sb., Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol, ve znění účinném k 1.9.1985 Garance

č. 120/1960 Sb., Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol, ve znění účinném k 1.9.1985
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. srpna 1960
o změnách v organizací vysokých škol
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
69/1985 Sb.
(k 1.9.1985)
mění (viz text pod hvězdičkami)
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1
Na Českém vysokém učení technickém v Praze se slučují fakulta inženýrského stavitelství s fakultou architektury a pozemního stavitelství ve fakultu stavební a zrušuje se fakulta ekonomickoinženýrská.
§ 2
Sídlo Vysoké školy dopravní v Praze se postupně přenáší z Prahy do Žiliny; název Vysoké školy dopravní v Praze se proto s účinností od 1. září 1962 mění a zní: Vysoká škola dopravní v Žilině.
§ 3
Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se zřizuje fakulta automatizace a ekonomiky chemické výroby.
§ 4
Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni se rozděluje na fakultu strojní a na fakultu elektrotechnickou.
§ 5
(1) Název Vysoké školy strojní v Liberci se mění a zní: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci.
(2) Vysoká škola strojní a textilní v Liberci se rozděluje na fakultu strojní a na fakultu textilní.
§ 6
Na Vysoké škole zemědělské v Praze se zřizuje fakulta provozně ekonomická se sídlem v Českých Budějovicích.
§ 7
Na Vysokém učení technickém v Brně se slučují fakulta inženýrského stavitelství s fakultou architektury a pozemního stavitelství ve fakultu stavební.
§ 8
Na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě se slučují fakulta inženýrského