Input:

120/1951 Sb., Vládní nařízení o změnách v organisaci okresních národních výborů, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 120/1951 Sb., Vládní nařízení o změnách v organisaci okresních národních výborů, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. prosince 1951
o změnách v organisaci okresních národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 43 odst. 1 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení:
Čl. I.
Okresní národní výbory mají 30 až 40 členů. V těchto mezích určuje jejich počet ministr vnitra nebo krajský národní výbor jím zmocněný.
Čl. II.
Aby rady okresních národních výborů i v okresech do 35.000 obyvatel