Input:

12/2022 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat Garance

č. 12/2022 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 13. června 2018 oznámila Česká republika závislému zámořskému území Spojeného království Montserrat výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného