12/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 12/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 28. února 2019 oznámila Česká republika Spojenému království Velké Británie a Severního Irska, že využívá článku 8 Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného
 
 Nahoru