Input:

R 12/1969; Sociální zabezpečení Garance

č. 12/1969 Sb. rozh.
Zaměstnání, v němž se občan vyučil, nelze bez dalšího považovat za dosavadní zaměstnání ve smyslu § 20 odst. 4 písm. a) zák. č. 101/1964 Sb., když občan toto zaměstnání již delší dobu nevykonával, zejména když po delší dobu před zhoršením svého zdravotního stavu vykonával kvalifikovanější zaměstnání.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 12. 9. 1968, 7 Cz 65/68.)
Rozhodnutím z 1. 12. 1967 zamítl Státní úřad sociálního zabezpečení žádost navrhovatele o přiznání částečného invalidního důchodu.
K oprávněnému prostředku navrhovatele přezkoumal krajský soud v Praze toto rozhodnutí a potvrdil je usnesením z 30. 4. 1968 s odůvodněním, že navrhovatel může i dále vykonávat povolání, v němž se vyučil, a že nesplňuje tzv. ekonomickou podmínku, když jeho původní výdělek činil 1. 712 Kčs měsíčně a po převedení na vhodnou práci 1.789 Kčs měsíčně.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že byl usnesením krajského soudu porušen zákon a zrušil je.
Z odůvodnění:
Podle § 20 odst. 4 zák. č. 101/1964 Sb. je pracovník částečně invalidní, jestliže jeho výdělek podstatně poklesl proto, že pro dlouhodobě nepříznivý stav je schopen vykonávat dosavadní nebo jiné stejně kvalifikované zaměstnání jen za zvlášť ulehčených pracovních podmínek (písm. a), popř. je schopen vykonávat jen jiné zaměstnání méně kvalifikované (písm. b).
Podle souhlasného názoru okresní i krajské posudkové komise sociálního zabezpečení nemůže navrhovatel dále vykonávat hornické práce pod zemí, může však pracovat bez úlev za obvyklých pracovních podmínek v oboru, v němž se vyučil, tj. při zámečnických pracích. Se zřetelem k tomu krajský soud usuzoval, že dosavadním zaměstnáním navrhovatele ve smyslu § 20 odst. 4 písm. a) zák. č. 101/1964 Sb. je práce zámečníka, k níž je dále způsobilý, a že tedy nesplňuje podmínky částečné invalidity.
Zaměstnání, v němž se občan vyučil, nelze bez dalšího považovat za dosavadní zaměstnání ve smyslu citovaného ustanovení, když občan toto zaměstnání již delší dobu nevykonával, zejména když po delší dobu před zhoršením svého zdravotního stavu vykonával kvalifikovanější

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací