Input:

R 12/1968; Dědictví Garance

č. 12/1968 Sb. rozh.
K výkladu § 474 odst. 1 o. z.
Pojem společné domácnosti ve smyslu cit ustanovení je nutno vykládat tak, že zpravidla předpokládá společné bydlení.
Doba jednoho roku se počítá zpět ode dne úmrtí zůstavitele.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze dne 9. března 1967, 5 Co 54/67.)
Okresní soud v Klatovech zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zjištění, že je zákonným dědicem podílem jedné poloviny dědictví po M. P., zemřelé dne 4. prosince 1965, a to ve druhé skupině dědiců spolu se žalovaným.
Krajský soud v Plzni rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Ustanovení § 474 o. z. stanoví, že nedědí-li zůstavitelovi potomci, a těch v souzené věci není, dědí v druhé skupině manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti, a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. V souzené věci jde o to, zda kromě manžela zůstavitelky, tedy žalovaného, má dědit také žalobce na základě takto kvalifikovaného spolužití se zůstavitelkou. Pojem společné domácnosti ve smyslu tohoto ustanovení je nutno vykládat tak, že zpravidla předpokládá společné bydlení. Výjimka je možná jen, šlo-li o dočasný a přechodný pobyt mimo společnou domácnost z důvodu léčení v nemocnici, z důvodu návštěvy příbuzných, brigády, vojenské služby apod. Přitom je dále nutno rozumět pod pojmem společné domácnosti skutečné a trvalé soužití svou nebo více lidí, v němž jednotliví členové společně přispívají k úhradě a obstarání společných potřeb, jak má na mysli ustanovení § 115 o. z. Doba jednoho roku se počítá zpět ode dne úmrtí zůstavitele a je nutno, aby v době úmrtí trvalo uvedené soužití. Spolužijící osoba musí žít ve společné domácnosti tak, jako by byla členem rodiny, a kromě toho se vyžaduje, aby taková osoba pečovala o společnou domácnost, např. obstaráváním domácích prací, udržováním bytu v pořádku,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací