Input:

12/1966 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory Garance

č. 12/1966 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory
[zrušeno nepřímo č. 128/1967 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 12. února 1966
o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory
Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě:
Článek I
Ustanovení § 2 až 5 vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory, se ruší a nahrazují tímto zněním:
㤠2
Plány přepravy se sestavují jako plány pětileté a roční, a to podle předpisů o plánování.
§ 3
(1) Organizace veřejné dopravy a provozovatelé plánované závodové dopravy1*jsou povinni hlásit krajskému dopravnímu středisku k sestavení měsíčního přehledu:
a) organizace veřejné dopravy (podniky za své závody) zejména objemy přeprav, na které jsou v příslušném měsíci uzavřeny hospodářské smlouvy,2*a objemy dalších zajišťovaných přeprav, na něž nebyly hospodářské smlouvy uzavřeny. Obsah hlášení stanoví krajské dopravní středisko pro projednání s příslušnou organizací veřejné dopravy,
b) provozovatelé

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací