Input:

12/1963 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 12/1963 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 25. ledna 1963
o schválených zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 5. ledna