Input:

R 12/1963 (tr.); Obhajoba. Obžaloba. Okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby. Podvod. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Vrácení věci prokurátorovi k došetření. Zvlášť nebezpečný recidivista Garance

č. 12/1963 Sb. rozh. tr.
Z ustanovení § 41, 42 odst. 1 tr. zák. plyne, že okolnost, že pachatel trestného činu je zvlášť nebezpečným recidivistou je okolností, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby. Okolnost, že pachatel trestného činu je zvlášť nebezpečným recidivistou, je tedy zákonným znakem trestného činu. Je proto třeba již v přípravném řízení v souladu s požadavkem ustanovení § 173 odst. 1 písm. c) tr. ř. věc náležitě objasnit i ve zkoumaném směru.
Vyžádání trestních spisů o předchozím odsouzení obviněného je nutné k tomu, aby bylo lze zjistit, nejen povahu dřívější jeho trestné činnosti, ale i její závažnost, a aby lze učinit spolehlivý závěr, zda takové okolnosti podstatně zvyšují stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost. Pokud v přípravném řízení takové šetření provedeno nebylo, je již tento nedostatek důvodem k vrácení věci prokurátoru k došetření podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř.
Horní hranice trestní sazby odnětí svobody se zvyšuje u zvlášť nebezpečného recidivisty o jednu třetinu a je mu třeba uložit trest v horní polovině takto stanovené trestní sazby odnětí svobody (§ 42 odst. 1 tr. zák.). Jestliže vzhledem k tomu obviněnému hrozí uložení trestu odnětí svobody převyšujícího pět roků, musí mít obhájce již v přípravném řízení, jak to má na mysli ustanovení § 36 odst. 3 tr. ř., jakmile je dáno důvodné podezření, že obviněný je zvlášť nebezpečným recidivistou, tj. zpravidla alespoň od doby, kdy se přikročilo po skončení vyšetřování k seznamování obviněného s jeho výsledky (§ 169 tr. ř.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze 4. září 1962 - 5 To 361/62)
Obviněný je obžalobou prokurátora stíhán pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák., šest trestných činů podvodu podle § 250 odst. 1 písm. a) tr. zák. a trestný čin pokusu trestného činu podvodu podle § 8 odst. 1, § 250 odst. 1 písm. a) tr. zák. Podle skutkových závěrů obžaloby v měsíci listopadu 1961 v restauraci si poručil nápoje v hodnotě 27,20,- Kčs a bez zaplacení utekl. Trestných činů podvodu se podle skutkových závěrů obžaloby dopustil tím, že při předstírání různých skutečností podvodně vylákal na F 45,- Kčs, na R. 50,- Kčs, na S. 30,- Kčs, K. 50,- Kčs a G. 100,- Kčs. Dále se ve dvou případech pokusil podvodně vylákat na P. částku 40,- Kčs a na občance H. částku 60,- Kčs. Podle obžaloby dopustil se zažalované trestné činnosti jako zvlášť nebezpečný recidivista ve smyslu ustanovení § 41 tr. zák. Závěrem o tom, že obviněný je zvlášť nebezpečným recidivistou, je v obžalobě v podstatě odůvodněn jen poukazem na to, že byl již 5krát trestán pro majetkové trestné činy nepodmíněnými tresty odnětí svobody, které také odpykal.
Usnesením okresního soudu v Přerově byla věc vrácena prokurátorovi k došetření.
Krajský soud v Ostravě stížnost prokurátora zamítl.
Z odůvodnění:
Shora citované usnesení okresního soudu napadl včas podanou stížností prokurátor a v ní namítal, že soud I. stupně nedůvodně vrátil trestní věc proti