Input:

12/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Ottawě dne 3. října 1957, platné do 19.5.1966 Archiv

č. 12/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Ottawě dne 3. října 1957, platné do 19.5.1966
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 11. ledna 1960
o Světové poštovní úmluvě a ujednání sjednaných v Ottavě dne 3. října 1957.
Na XIV. Světovém kongresu v Ottavě byly dne 3. října 1957 sjednány:
1.  Světová poštovní úmluva,
2.  Ujednání o poštovních balících,
3.  Ujednání o cenných psaních a cenných balících,
4.  Ujednání o