Input:

12/1956 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Jednotného fondu pracujících Garance

č. 12/1956 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Jednotného fondu pracujících
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 12. dubna 1956
o zrušení Jednotného fondu pracujících.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
Jednotný fond pracujících se ruší ke dni 31. prosince 1955. Jeho likvidaci provede Ústřední rada odborů v dohodě s ministerstvem financí.
§ 2.
Zrušují se:
1.  ustanovení §§ 24, 24 a) a 32 dekretu č. 104/1945 Sb., o závodních a podnikových radách, ve znění zákona č. 188/1948 Sb.,
2.  ustanovení §§ 45 a 46 vládního nařízení č. 216/1946 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení dekretu č. 104/1945 Sb.
§