Input:

119/1966 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut Ústřední publikační správy, platné do 18.6.1968 Archiv

č. 119/1966 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut Ústřední publikační správy, platné do 18.6.1968
[zrušeno č. 69/1968 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1966,
kterým se vydává statut Ústřední publikační správy
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle ustanovení § 18 zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích (dále jen „zákon“):
§ 1
(1) Ústřední publikační správa je ústředním orgánem státní správy; za její činnost odpovídá ministr vnitra.
(2) Na Slovensku plní úkoly Ústřední publikační správy Slovenská publikační správa, která je územním orgánem Ústřední publikační správy.
§ 2
(1) Ústřední publikační správu řídí její předseda, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra.
(2) Slovenskou publikační správu řídí její předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh předsedy Ústřední publikační správy předsednictvo Slovenské národní rady. Předseda Slovenské publikační správy odpovídá předsedovi Ústřední publikační správy.
§ 3
Působnost Ústřední publikační správy se vztahuje na prostředky hromadného působení, jimiž jsou: periodický tisk (§ 3 odst. 1 zákona), ostatní hromadné informační prostředky (§ 3 odst. 2 zákona), jiné veřejné publikační prostředky, zejména neperiodický a ostatní tisk a veřejná činnost kulturních a osvětových zařízení (§ 17 odst. 5 zákona).
§ 4
(1) Ústřední publikační správa zajišťuje, aby v prostředcích hromadného působení nebyly zveřejňovány informace, které tvoří předmět státního, hospodářského nebo služebního tajemství.
(2) Rozsah předmětu státního, hospodářského nebo služebního tajemství stanoví vyhláška č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství, a seznamy utajovaných skutečností resortů.
§ 5
(1) Ústřední publikační správa sleduje, aby v prostředcích hromadného působení nebyly zveřejňovány informace, jejichž obsah je rozporu s jinými zájmy společnosti.
(2) V rozporu s jinými zájmy společnosti jsou informace,
a) jejichž obsahem je páchán trestný čin, nebo které jsou v rozporu s jiným zákonem,
b) jejichž obsah je zaměřen proti politické a ideové linii státu,
c) jejichž