Input:

119/1961 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra, jíž se doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech Archiv

č. 119/1961 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra, jíž se doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 20. října 1961,
jíž se doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 13 zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech:
Čl. I
Vyhláška č. 5/1958 Ú. l. se doplňuje takto:
Za § 9 se vkládá § 9a,