Input:

119/1950 Sb., Nařízení o podrobovacím řízení, platné do 30.6.1961 Archiv

č. 119/1950 Sb., Nařízení o podrobovacím řízení, platné do 30.6.1961
NAŘÍZENÍ
ministerstva financí
ze dne 1. srpna 1950
o podrobovacím řízení.
Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem vnitra podle § 59 odst. 1 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním:
§ 1
V podrobovacím řízení mohou být na žádost obviněného projednány:
a)  přestupky zkrácení nebo ohrožení cla nebo daně vybírané se clem podle §§ 61 a 62 trestního zákona správního, nečiní-li zkrácená nebo ohrožená daň nebo clo nebo jejich součet více než 10.000 Kčs;
b)  přestupky při oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 63 cit. zák., jimiž byly porušeny zákazy nebo vymezení vydané na ochranu finančních zájmů státu, jde-li o porušení méně závažné a nečiní-li zároveň obecná cena zboží více než 20.000 Kčs;
c)  přestupky devisové podle § 64 cit. zák., jde-li o dovoz, vývoz nebo průvoz platidel, nebo o vývoz darů nebo cenných předmětů, nečiní-li hodnota darů nebo cenných předmětů více než 20.000 Kčs a jde-li o platidla, více než 10.000 Kčs.
§ 2
Podrobovací řízení u