Input:

119/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského trestního řádu, platné do 31.12.1947 Archiv

č. 119/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského trestního řádu, platné do 31.12.1947
[zrušeno č. 226/1947 Sb.]
DEKRET
PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o přechodné úpravě vojenského trestního řádu.
K návrhu vlády a v dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) V době nezbytně nutné potřeby, která skončí dnem, jenž bude určen vládním nařízením, je předpisů zákona ze dne 5. července 1912, čís. 131 ř. z. (zák. čl. XXXIII/1912) o vojenském trestním řádu ve znění zákonů a nařízení jej doplňujících a pozměňujících, použíti se změnami v tomto dekretu uvedenými.
(2) Ustanovení vojenského trestního řádu, která odporují ustanovením tohoto dekretu, pozbývají platnosti, obživnou však dnem, který bude určen vládním nařízením (odst. 1).
§ 2.
(1) Vojenskou soudní trestní pravomoc vykonávají:
1. vojenské soudy I. stolice,
2. nejvyšší vojenský soud.
(2) Vojenské soudy I. stolice vykonávají samosoudcem pravomoc brigádních soudů (§ 20 voj. tr. ř.) podle předpisů pro ně platných a nalézací pravomoc divisních soudů (§ 21, čís. 1 voj. tr. ř.) ve složení a podle předpisů pro ně platných.
§ 3.
U vojenského soudu I. stolice rozhoduje místo nalézacího soudu jeden důstojník justiční služby jako samosoudce,
a) o všech trestných činech, které dosud patřily do věcné příslušnosti brigádních soudů,
b) o jiných trestných činech, na které je v zákoně stanoven trest na svobodě do jednoho roku nebo trest na penězích nebo trest odnětí vojenské hodnosti, a to buď některý z těchto trestů nebo několik zároveň,
c) o trestných činech, na které je v

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací