118/2006 Sb., Vyhláška, kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění účinném k 13.9.2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 118/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2006,
kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
93/2010 Sb.
(k 8.4.2010)
mění přílohy č. 1 a 2
324/2013 Sb.
(k 10.10.2013)
mění přílohy č. 1 a 2
287/2017 Sb.
(k 13.9.2017)
mění přílohu č. 2
Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 92 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.:
§ 1
(1) Při volbách do Poslanecké sněmovny budou hlasovací lístky dodány1) na zastupitelské úřady, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Při volbách do Poslanecké sněmovny bude hlasovací lístek zaslán1) k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou na zastupitelské úřady, jejichž seznam je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou.
2. Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 100/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou.
3. Vyhláška č. 143/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 100/2002 Sb.
4. Vyhláška č. 196/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 566/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministr:
JUDr. Svoboda v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 118/2006 Sb.
Seznam zastupitelských úřadů, na které budou hlasovací lístky dodány
Berlín - velvyslanectví
Bratislava - velvyslanectví
Drážďany - generální konzulát
Düsseldorf - konzulát
Mnichov - generální konzulát
Varšava - velvyslanectví
Vídeň - velvyslanectví
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 118/2006 Sb.
Seznam
 
 Nahoru