Input:

118/1966 Sb., Vládní nařízení o stabilizačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací, platné do 31.12.1968 Archiv

č. 118/1966 Sb., Vládní nařízení o stabilizačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací, platné do 31.12.1968
[zrušeno č. 159/1968 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. prosince 1966
o stabilizačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací
Vláda podle § 9 odst. 1 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, nařizuje:
§ 1
Spotřební a výrobní družstva, podniky Svazu spotřebních družstev a Svazu výrobních družstev provádějí stabilizační obvod podle § 4 odst 2 a § 8 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (dále jen „zákon“) a podle § 25 a 41 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, pokud v dalších ustanoveních není stanoveno jinak.
§ 2
(1) Stabilizační obvod spotřebních družstevních organizací obvodních, veřejného stravování, cestovního ruchu a služeb se zvyšuje za každé 1% ročního přírůstku počtu pracovníků o 0,3% objemu vyplacených mezd.
(2) V organizacích spotřebních družstev zabývajících se průmyslovým zpracováním zemědělských výrobků, lesních a divoce rostoucích plodů se ročním přírůstkem (úbytkem) počtu pracovníků rozumí rozdíl mezi průměrným počtem pracovníků v běžném roce a průměrným počtem pracovníků za předchozí 3 léta.
§ 3
(1) Výrobní družstva invalidů pro občany s těžším zdravotním poškozením stabilizační obvod neprovádějí. Ostatním výrobním družstvům invalidů se stabilizační obvod podle § 8 odst. 1 zákona stanoví ve výši 18% ; zvýšení stabilizačního obvodu podle § 8 odst. 2 zákona se na tato družstva nevztahuje.
(2) Stabilizační obvod výrobních družstev stavebních, výrobních družstev osobních a jiných služeb (neprůmyslových), družstev lidové umělecké a umělecko-řemeslné výroby, družstev vybraných úzkoprofilových oborů výroby stavebních hmot a obchodních podniků Svazu výrobních

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací