Input:

118/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci, platné do 29.11.1990 Archiv

č. 118/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci, platné do 29.11.1990
[zrušeno č. 45/1991 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 13. září 1965
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci
Dne 27. března 1965 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci.
Dohoda podle svého článku 5 vstoupila v platnost výměnou nót obou stran o jejím schválení, tj. dnem 19. srpna 1965.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Italské republiky vedeny snahou rozvíjet hospodářské vztahy mezi oběma státy se dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany se zavazují pomáhat a podporovat šíření vědecké a technické spolupráce mezi oběma státy na úseky národního hospodářství, průmyslu a zemědělství: v oblasti průmyslu a zemědělství; v oblasti průmyslu zvláště v oboru chemie, energetiky, strojírenství, metalurgie, automatizace, dopravy a v oboru vědeckého řízení.
Článek 2
Pro uskutečnění cílů podle článku 1 smluvní strany usnadní zejména:
a) výměnu vědecké a technické dokumentace,
b) vzájemné konzultace expertů,
c) povolování

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací