Input:

117/2023 Sb., Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu Garance

č. 117/2023 Sb., Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
SDĚLENÍ
Národní rozpočtové rady
ze dne 20. dubna 2023
o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování