117/2019 Sb., Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 117/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Národní rozpočtové rady
ze dne 18. dubna 2019
o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Národní rozpočtová rada podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, vyhlašuje výši dluhu
 
 Nahoru