Input:

117/1968 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o změně vyhlášky č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství Garance

č. 117/1968 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o změně vyhlášky č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
[zrušeno nepřímo č. 149/1971 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 31. července 1968
o změně vyhlášky č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství
Ministerstvo vnitra stanoví na základě usnesení vlády č. 247 ze dne 18. července 1968:
Čl. I
Vyhláška ministerstva vnitra č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství, se mění a doplňuje takto:
1. Článek 1 písm. b) bod 8 zní:
„8. celostátní finanční bilance a celostátní