Input:

R 117/1956; Garance

č. 117/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
V řízení, ve kterém se rozhoduje o osvobození od soudních poplatků a záloh, nemá osoba, proti níž se právo uplatňuje nebo brání, postavení účastníka a tudíž ani odpůrce. Nelze jí proto podle § 129 odst. 1 o. s. ř. uložit náhradu nákladů úspěšné stížnosti navrhovatele.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 31. května 1956, Cz 211/56.)
Žalobci se domáhali žalobou proti Československým státním statkům se sídlem v V. určení rozsahu a způsobu plnění výměnku. K žalobě připojili potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a žádali, aby jim bylo pro řízení o této žalobě přiznáno osvobození od soudních poplatků a záloh.
Lidový soud ve Voticích žalobcům osvobození od soudních poplatků a záloh nepovolil.
Krajský soud v Praze změnil rozhodnutí lidového soudu tak, že žalobcům přiznal osvobození od poplatků a záloh a zavázal žalovaného, aby jim zaplatil 300 Kčs nákladů stížnosti. Výrok o nákladech stížnosti odůvodnil krajský soud § 129 odst. 1 a § 187 odst. 1 a § 196 o. s. ř.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že usnesením krajského soudu v Praze, pokud jím byla vyslovena povinnost žalovaného zaplatit žalobcům 300 Kčs nákladů stížnosti do 15 dnů pod exekucí, byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle §129 odst. 1 o. s. ř. přizná soud účastníku náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování