116/2009 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 116/2009 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 17. dubna 2009
o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod
Ministerstvo zdravotnictví na základě § 5 odst. 8 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), sděluje, že

podle § 5 odst. 1 lázeňského zákona vydalo osvědčení o tom, že
a) přírodním léčivým zdrojem je tento zdroj minerální vody:
 
pramen BJ22 - JUBILEJNÍ
k.ú. Poděbrady, kraj Středočeský
pramen JD-1 DOUBRAVKA
k.ú. Doubrava u Aše, kraj Karlovarský
pramen Le-5
k.ú. Charvátská Nová Ves, kraj Jihomoravský
pramen p.p.č. 870
k.ú. Františkovy Lázně, kraj Karlovarský
b) zdrojem přírodní minerální vody jsou tyto zdroje minerální vody:
 
 
 Nahoru