Input:

116/1964 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž Garance

č. 116/1964 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž
VYHLÁŠKA
hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 18. června 1964
o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž
Vláda Československé socialistické republiky usnesením ze dne 20. března 1964 rozšířila podle ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 121/1962