Input:

č. 116/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 116/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Osobní osvobození podle § 10 odst. 1 písm. a) zák. č. 173/1950 Sb. o soudních poplatcích nepřísluší, je-li Československý stát zastoupen správou dráhy, tedy hospodářskou organisací a nikoli orgánem státní správy.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze dne 29. prosince 1955, 6 Co 330/55.)
Lidový soud v Plzni v právní věci Československého státu – Československých státních drah, žalobce, zastoupeného správou plzeňské dráhy v Plzni, proti Energotrustu v Mostě, národnímu podniku, rozvodnému závodu v Plzni, o 2.688 Kčs, vyzval správu plzeňské dráhy, aby do 8 dnů od doručení této výzvy zaplatila pod exekucí v kolcích soudní poplatek ve výši 53,60 Kčs.
Krajský soud stížnosti žalobce nevyhověl a usnesení lidového soudu potvrdil.
Odůvodnění:
Stěžovatel se brání placení soudního poplatku s tím, že požívá podle § 10 odst. 1 písm. a) zák. č. 173/1950 Sb. od soudních poplatků osobní osvobození.
Stěžovateli nelze přisvědčit. Výpočet osob, které požívají osobní osvobození od soudních poplatků, není uveden v § 10 zák. č. 173/ 1950 Sb. jen příkladmo, nýbrž jde o výpočet taxativní, takže nelze rozšiřovat okruh osob tam přesně uvedených na další jiné osoby. Podle uvedeného předpisu je od poplatkové povinnosti osvobozen