115/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

115/2017 Sb.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlád…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 115/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
Čl. I
V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 327/2016 Sb., se doplňují body 4 až 7, které znějí:
„4. Finance
5. Audit
6. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
7. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru