115/1965 Sb., Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů, platné do 31.12.1970

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 115/1965 Sb.
[zrušeno č. 133/1970 Sb.]
ZÁKON
ze dne 10. listopadu 1965
o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(1) Zřizuje se ministerstvo hornictví s působností v oborech těžby a úpravy paliv, rud a nerudných surovin.
(2) Ministerstvu hornictví se podřizují Ústřední geologický úřad a Ústřední správa uranového průmyslu.
§ 2
Zřizuje se ministerstvo těžkého průmyslu s působností v oborech strojírenské a hutní výroby.
§ 3
(1) Zřizuje se Ústřední správa vodního hospodářství jako ústřední orgán státní správy.
(2) Do působnosti Ústřední správy vodního hospodářství přechází z dosavadního ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství působnost na úseku řízení vodního hospodářství.
(3) Ústřední správa vodního hospodářství se podřizuje vládě. V čele je předseda, kterým je člen vlády.
§ 4
Podrobnější vymezení působnosti orgánů uvedených v § 1-3 stanoví vláda.
§ 5
Zrušují se ministerstva paliv, hutního
 
 Nahoru