Input:

115/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení Garance

č. 115/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení
[zrušeno nepřímo č. 146/1965 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 18. června 1964,
kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení
Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb.:
Článek 1
Vyhláška ministerstva financí č. 160/1960 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášek