Input:

115/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení Archiv

č. 115/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 18. června 1964,
kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení
Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb.:
Článek 1
Vyhláška ministerstva financí č. 160/1960 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášek