Input:

115/1962 Sb., Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o změně vyhlášky č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty Garance

č. 115/1962 Sb., Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o změně vyhlášky č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty
[zrušeno nepřímo č. 41/1964 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústředního úřadu pro věci národních výborů
ze dne 28. listopadu 1962
o změně vyhlášky č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty
Ústřední úřad pro věci národních výborů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 90 zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, ve znění zákona č. 147/1961 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty, se mění takto:
1. Ustanovení § 2 odst. 2 zní:
„(2) Okresní národní výbory stanoví po vyjádření místních národních výborů a po zjištění