Input:

115/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí o vydání nových kolkových známek, platné do 14.7.1993 Archiv

č. 115/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí o vydání nových kolkových známek, platné do 14.7.1993
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 7. října 1961
o vydání nových kolkových známek
Ministerstvo financí stanoví podle § 5 odst. 2 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb.:
§ 1
Vydávají se nové kolkové známky
 
v těchto hodnotách:
s vrchním tiskem v barvě:
20 a 40 haléřů
karmínové
1, 2, 3, 4, 5 Kčs
trávově zelené
10, 20, 30, 40, 50 Kčs
ocelově modré
100 a 200 Kčs
černohnědé.
Všechny tyto kolkové známky jsou po celé své ploše opatřeny hlubotiskem ornamentální linie se stylisovanými srdíčky v barvě šedožluté.
§ 2
(1)  Nové kolkové známky jsou dvoudílné; oba díly dělí perforace. Výška obrazců vrchního tisku činí u horního dílu 16 mm, u spodního dílu 12,5 mm, šířka obrazců činí 23 mm. Známky jsou tištěny ocelotiskem na neprůsvitném papíře používaném k tisku poštovních známek.
(2)  Obrazec vrchního tisku horního dílu známky má uprostřed státní znak1) s mřížkovanou obrubou. Nad ním uprostřed horního okraje dílu je světlý obdélníček s tmavou číslicí označující hodnotu známky. Po obou svislých stranách obdélníčku je tmavá měnová zkratka „h” nebo „Kčs” na vodorovně vyčárkované ploše. Pod státním znakem uprostřed dolního okraje dílu je ve světlém, vodorovně vyčárkovaném obdélníčku tmavá iniciála „ČSSR”. Plocha kolem tohoto obdélníčku a kolem státního znaku je vodorovně silněji vyčárkována. Podél levé svislé strany dílu je tmavá páska s mřížkovanou plochou a se světlým nápisem „Kolková”. Podél pravé svislé strany dílu je tmavá páska s mřížkovanou plochou a se světlým nápisem „Známka”.
(3)  Obrazec vrchního tisku spodního dílu známky má uprostřed světlý obdélník s tmavou číslicí hodnoty známky; pod ní je v tomto obdélníku tmavá měnová zkratka „h” nebo „Kčs”. Po obou svislých stranách obdélníku je světlá iniciála „ČSSR”, kolmá k těmto stranám obdélníku. Plocha po obou těchto stranách obdélníku je svisle vyčárkována, s výjimkou plochy pod iniciálou „ČSSR”. Obrazec je ukončen podél horního okraje tohoto dílu tmavou páskou s mřížkovanou plochou a se světlým nápisem „Kolková” a podél dolního okraje dílu tmavou páskou s mřížkovanou plochou a se světlým nápisem „Známka”.
§ 3
Kolkovými známkami lze platit do výše 400,- Kčs správní poplatky,2) soudní poplatky,3) a notářské poplatky,4) včetně úhrnných poplatků za notářské úkony a poplatků za projednání dědictví podle nařízení ministra financí č. 118/1951 Sb., a dále - do výše 1000,- Kčs - arbitrážní poplatky.5)
§ 4
(1)  Při placení používají se kolkové známky takto:
a)  Jestliže poplatek je splatný bez vyměření při předložení podání (návrhu, žádosti), nalepí se oba díly kolkové známky na podání (návrh, žádost).
b)  Platí-li se poplatek již při předložení podání (žádosti), kterým se žádá za vydání dokladu (písemného vyřízení) podléhajícího poplatku - s výjimkou případů uvedených pod písm. a) - nalepí se kolková známka na podání pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu; horní díl nalepí orgán na doklad (vyřízení).
c)  Platí-li se poplatek na písemnou výzvu k zaplacení, nalepí se kolková známka na