Input:

115/1949 Sb., Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949 Garance

č. 115/1949 Sb., Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 26. dubna 1949,
jíž se vyhlašují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy
ročníků narození 1922 a dřívějších do vojenského výcviku v roce 1949.
Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ze dne