114/2017 Sb., Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí

114/2017 Sb.  Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a z…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 114/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. dubna 2017
o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí stanoví podle § 19g odst. 3 a § 19h odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 302/2016 Sb.:
§ 1
Vzor průkazu předsedy, člena a zaměstnance Úřadu, který je pověřen k výkonu dohledové činnosti nad hospodařením politických stran a politických hnutí, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
(1) Průkaz podle § 1 je oboustranná papírová karta o rozměrech 6,8 x 9,9 cm zatavená do průhledné
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru