Input:

R 114/1954; Garance

č. 114/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Pokud soud neurčil příjmení dítěte, o jehož příjmení se rodiče nedohodli (§ 36 odst. 2 a 5 zák. o právu rod.), nemůže dát souhlas k podání žádosti o změnu příjmení, jímž bylo dítě prozatím v matrice zapsáno.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 30. listopadu 1953, 10 Co 576/53.)
Dítě, které se narodilo neprovdané matce, bylo v matrice zapsáno příjmením matčiným. Když později muž, jehož matka označila za otce dítěte, otcovství uznal, domáhal se hned při uznání otcovství toho, aby dítě mělo příjmení jeho. K dohodě mezi rodiči v tomto směru nedošlo, poněvadž matka s návrhem otce nesouhlasila a naopak domáhala se toho, aby příjmení dítěte bylo změněno na její nynější příjmení, jehož mezitím nabyla provdáním.
Lidový soud civilní v Brně dal souhlas k tomu, aby příjmení dítěte bylo změněno na nynější příjmení matky.
Krajský soud ke stížnosti otce dítěte usnesení lidového soudu zrušil a uložil mu, aby o příjmení dítěte rozhodl znovu.
Z odůvodnění: