Input:

114/1948 Sb., Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků, ve znění účinném k 1.1.1992 Garance

č. 114/1948 Sb., Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků, ve znění účinném k 1.1.1992
ZÁKON
ze dne 28. dubna 1948
o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
106/1950 Sb.
(k 1.7.1950)
mění
105/1990 Sb.
(k 1.5.1990)
stanoví nepoužitelnost § 3
455/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
ruší § 4
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů.
§ 1.
(1)  Dnem 1. ledna 1948 se znárodňují zestátněním:
1.  podniky pro těžení nebo zpracování rašeliny;
2.  podniky pro těžení křemence, křemeliny, mastku, těživce, sádrovce, anhydritu, sklářského písku, formovacího písku, jakož i ložiska těchto hmot;
3.  podniky pro zpracování nebo opracování kamene, pokud mají alespoň deset brousicích strojů nebo dvě pily na kámen;
4.  strojní štěrkovny s kapacitou nejméně deset tisíc tun ročně;
5.  podniky pro výrobu chemicko-farmaceutickou nebo farmaceutickou, výrobu léčiv nebo ser, s výjimkou laboratoří nebo úpraven léčebných a ošetřovacích ústavů, zdravotních institucí nebo zdravotních ústavů lidové správy, jakož i přípravy léků na lékařský předpis, pokud nejde o výrobu hromadnou;
6.  podniky pro výrobu lékařských nebo léčebných přístrojů, nástrojů nebo zařízení užívaných převážně pro léčebné a ošetřovací ústavy, lékařské ordinace;
7.  podniky pro výrobu ampulek;
8.  podniky pro výrobu obvazového zboží nebo lékařské vaty;
9.  podniky pro výrobu mýdla;
10.  podniky, které druhem, způsobem výroby nebo svým rozsahem jsou významné v oboru výroby kosmetických přípravků nebo výrobků;
11.  affinerie drahých kovů;
12.  podniky pro výrobu radioelektrických zařízení podle zákona ze dne 26. června 1947, č. 128 Sb., jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radiolektrickými zařízeními;
13.  podniky pro broušení křemenných krystalů;
14.  podniky pro výrobu šroubů, nýtů, matic nebo kolejnicových upevňovadel;
15.  podniky pro tovární výrobu drátěných lan;
16.  podniky pro tovární výrobu montovaných a polomontovaných staveb, jejich konstrukcí nebo dílců;
17.  pily se zařízením o denní výkonnosti pořezu alespoň deseti plm kulatiny při osmihodinovém provozu;
18.  cihelny s technickým zařízením na roční výrobu alespoň dvou milionů kusů cihlářských výrobků;
19.  podniky pro výrobu technického porculánu;
20.  podniky pro výrobu nebo úpravu technických plynů;
21.  podniky pro výrobu fotografického materiálu;
22.  koželužny, jirchárny a podniky kožedělné nebo gumárenské, které se zabývají též výrobou koželužskou nebo jirchářskou;
23.  podniky pro výrobu dřevoviny nebo lepenky;
24.  podniky sklářské se zařízením pro automatickou výrobu nebo nejméně s deseti strojovými jednotkami na zpracování nebo zušlechťování skla, při čemž se za strojovou jednotku pokládají i pece všeho druhu;
25.  všechny ostatní podniky, pokud se na ně nevztahují jiné předpisy o znárodnění nebo o vyloučení ze znárodnění a pokud počet osob v podniku zaměstnaných nebo činných dosáhl kdykoliv od 1. ledna