Input:

113/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o příplatcích na lázeňskou péči Garance

č. 113/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o příplatcích na lázeňskou péči
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 17. června 1964
o příplatcích na lázeňskou péči
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1)  Za lázeňskou péči, poskytuje-li se podle předpisů o nemocenském pojištění, o sociálním zabezpečení nebo o nemocenské péči v ozbrojených silách, lze vybírat od