Input:

113/1951 Sb., Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu, platné do 31.12.1953 Archiv

č. 113/1951 Sb., Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu, platné do 31.12.1953
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. listopadu 1951
o Státním meteorologickém ústavu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Státní meteorologický ústav a jeho regionální orgán Slovenský meteorologický ústav se slučují ve Státní meteorologický ústav (dále jen „ústav”), který je ústředním ústavem pro obor meteorologie a klimatologie.
§ 2.
Úkolem ústavu je zejména:
a)  poskytovat povětrnostní informace (kromě předpovědí počasí a předpovědí pro zabezpečení leteckého provozu), meteorologické a klimatologické podklady, posudky a dobrozdání,
b)  v souvislosti s činností uvedenou pod písm. a) vyvíjet vědeckou a výzkumnou činnost v meteorologii a v klimatologii, sledovat vědecký pokrok v těchto oborech, využívat výsledků domácího i cizího bádání ke zvýšení úrovně československé meteorologické služby,
c)  podporovat orgány vědeckého výzkumu v plnění jejich úkolů a
d)  provádět publikační činnost ve všech oborech meteorologie a klimatologie.
§ 3.
(1) K plnění svých úkolů ústav zřizuje a udržuje síť meteorologických a klimatologických stanic, observatoří a jiných zařízení (dále jen „zařízení”) a výsledky pozorování zpracovává na vědeckém podkladě.
(2)  Zařízení lze zřizovat jen se souhlasem ústavu.
§ 4.
(1)  Ústav poskytuje bezplatně své služby úřadům, soudům a orgánům veřejné